Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch

Odborníci a aj verejnosť zaujímajúca sa o planétu Mars, majú k dispozícii novú globálnu interaktívnu mapu Marsu.

Útesy, impaktné krátery a stopy prachových diablov (prachové víry na Marse) sú zachytené v fascinujúcich detailoch v novej mozaike Červenej planéty zloženej zo 110 000 snímkov získaných pomocou sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) NASA. Snímky nasnímané čiernobielou kontextovou kamerou (CTX) využívajú rozlíšenie takmer 25 štvorcových metrov povrchu na 1 pixel.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie novej vizualizácie. Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Toto rozlíšenie robí z novej globálnej mozaiky Marsu mapu zatiaľ s najvyšším rozlíšením, aké bolo do teraz využité. Ak by sme túto mapu vytlačili, pokryla by napríklad celý veľký štadión Rose Bowl v Pasadene (California, USA).

Vývoj tejto mapy, resp. mozaiky, trval 6 rokov a zabral desiatky tisíc hodín práce. Vývoj prebiehal v laboratóriu Bruce Murray Laboratory Caltech pre planetárnu vizualizáciu

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (June 18, 2024) Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/.
"Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch." Jozef Kozár, PhD - June 18, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/
Jozef Kozár, PhD April 15, 2023 Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch., viewed June 18, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/>
Jozef Kozár, PhD - Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch. [Internet]. [Accessed June 18, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/
"Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch." Jozef Kozár, PhD - Accessed June 18, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/
"Nová interaktívna mozaika zobrazujúca Mars v živých detailoch." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/04/15/nova-interaktivna-mozaika-zobrazujuca-mars-v-zivych-detailoch/. [Accessed: June 18, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.