Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse

Sonda Curiosity sa postupne priblížila k svojmu prvotnému vedeckému cieľu – k skúmaniu miest kde sa nachádzajú rôzne druhy terénu. Na prvom z týchto miest zaznamenala Curiosity zhluky hornín, ktorých súčasný výzor potvrdzuje predchádzajúci priebeh erózie tečúcou vodou. Tieto sa podľa pozorovaní a vyhodnotení nápadne podobajú rovnakým zhlukom erodovaných hornín na Zemi.


Drobné, vodou erodované kamienky boli na súčasné miesto s veľkou pravdepodobnosťou prenesené tečúcou vodou (väčšie rozlíšenie tu).

zdroj: NASA, JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/.
"Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/
Jozef Kozár, PhD September 28, 2012 Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/
"Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/
"Curiosity našla dôkaz o dávnej tečúcej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/09/28/curiosity-nasla-dokaz-o-davnej-tecucej-vode-na-marse/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.