Mediálny balík

Chceli by ste osloviť široké spektrum odborníkov a predstaviť im svoje služby alebo produkty?

Patríte medzi profesionálov? Potom ste na správnom mieste. Ponúkame Vám jedinečnú možnosť ukázať sa mojim čitateľom.

Máte výnimočnú príležitosť zverejniť reklamu na svoje služby, alebo produkty priamo na stránkach odborného časopisu “Planetary” (ISSN 2788-3582), alebo na stránkach jeho špecializovanej prílohy “Mars Exploration Digest / Výber z výskumu Marsu” (ISSN 2788-225X).

Aké je zameranie časopisu Planetary?

Magazín Planetary, na stránkach ktorého sa práve nachádzate, je jedným z mála odborných časopisov, ktoré sa zameriavajú na detailné a pravidelné informovanie o dianí v oblasti skúmania planét pomocou robotických sond, planetárnej astronómie, prírody a vzdelávania. Tematické zameranie pokrýva aj príbuzné odbory, najmä rôzne informácie a rady zamerané na publikovanie, štúdium a podobne.

Prečo inzerovať na stránkach tohto časopisu

Vysokú kvalitu a odbornosť príspevkov v tomto časopise garantuje priamo jeho vydavateľ svojím vzdelaním, vedeckým výskumom, autorstvom a dlhoročnou praxou v odbore.

Jazykové mutácie tohto časopisu

Jazykovo je časopis Planetary rozdelený na anglickú a slovenskú časť, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Veľká väčšina návštevníkov je vo svojej odbornosti orientovaná aj na cudzie jazyky, preto časopis Planetary nie je striktne rozdelený len na čisto anglickú a slovenskú verziu. Samotní čitatelia aktuálne nastavenie časopisu z tohto pohľadu vítajú. S návštevnosťou zo Slovenska, je porovnateľná návštevnosť z Českej republiky, ktorá dosahuje pomerne rovnako vysoké ukazovatele. Preto z pohľadu inzercie túto možnosť ponúkame aj prípadným záujemcom z Česka.

Demografia návštevnosti časopisu Planetary

Čitateľské publikum časopisu Planetary je tvorené odbornou verejnosťou z radov študentov, učiteľov, budúcich a súčasných autorov a taktiež výskumníkov zameriavajúcich sa na prírodné a technické vedy. Veľkú časť publika tvoria záujemcovia o astronómiu, ale aj čitatelia z radov verejnosti, ktorí si radi prečítajú zaujímavosti z fascinujúceho sveta skúmania vesmíru.

Publikum časopisu Planetary je tvorené mixom pravidelných vracajúcich sa návštevníkov a čitateľov a nových pribúdajúcich návštevníkov.

Čas, ktorý na stránkach časopisu Planetary priemerne strávi jeden návštevník, sa pohybuje v rozmedzí od 3 min do 16 min, pričom väčšina návštevníkov si zvyčajne prečíta viac ako jeden článok.

Geografické ukazovatele návštevníkov časopisu Planetary za celé obdnobie jeho existencie ukazujú rovnomerné rozloženie záujemcov tak zo slovensky, ako aj z česky a anglicky hovoriacich krajín. Návštevnosť je taktiež pomerne vysoká aj z iných krajín, nakoľko angličtina je zabehnutým a primárnym komunikačným nástrojom všetkých záujemcov v tematickej oblasti časopisu Planetary.

Pre inzerenta zo Slovenska, alebo z Česka, je umiestnenie reklamného banneru na stránkach časopisu Planetary zaujímavé najmä z pohľadu vysokej kvality príspevkov a ich pravidelnosti, ale najmä z pohľadu návštevnosti a čítanosti jednotlivých článkov.

Možnosť inzercie v špecializovanej prílohe časopisu

Zaujímavou možnosťou je aj inzerovanie v špecializovanej prílohe “Mars Exploration Digest”, resp. “Výber z výskumu Marsu”, ktorý je súčasťou časopisu “Planetary”. Príloha vychádza dvojjazyčne – v anglickom a slovenskom jazyku, pričom je v príprave česká verzia. Do časopisu a aj do jeho špecializovanej prílohy majú možnosť prispievať aj externí autori.

Vydavateľom časopisu Planetary a jeho špecializovanej prílohy Mars Exploration Digest (Výber z výskumu Marsu) je Dr. Jozef Kozár. Mesačník je registrovaný Českou národní technickou knihovnou v Prahe. Časopisu Planetary bolo pridelené medzinárodné číslo pre periodiká ISSN 2788-3582 a prílohe venovanej Marsu ISSN 2788-225X. V prípade záujmu o inzerovanie využite kontaktný formulár alebo volajte priamo +420 702 929 083.

Možnosti a formy inzercie

Ponúkame vám možnosť inzerovať vašu reklamu na stránkach odborného časopisu “Planetary” a v jeho špecializovanej prílohe “Mars Exploration Digest / Výber z výskumu Marsu” a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • bannerová reklama vo forme reklamného bannera
  • sponzorované príspevky vo forme článkov o vašich produktoch alebo službách
  • sponzorované príspevky vo forme videí, prípadne v inej vhodnej forme
  • umiestnenie online kurzov, alebo predaja vašich produktov
  • reklama na vzdelávanie pre školy a univerzity
  • reklama pre konferencie
  • možnosť publikovania voľných pracovných miest so zameraním na hľadanie špičkových odborníkov v akomkoľvek smere v oblasti STEM (prírodné a technické vedy) – využite možnosť prilákať k sebe odborníkov zo zahraničia – odborný časopis “Planetary” je populárny aj práve v zahraničí medzi ľuďmi, ktorých možno práve hľadáte

Cenník za reklamu

Pre cenovú ponuku ohľadne reklamy nás neváhajte kontaktovať priamo. Vysvetlíte svoje požiadavky, prípadne si dohodneme detaily, konkrétne o ktorú z foriem propagácie a reklamy by ste mali záujem.

  • pokiaľ potrebujete zverejniť grafický banner a žiadnym nedisponujete, tak Vám zabezpečíme jeho vytvorenie
  • nezabudnite na možnosť zverejnenia reklamy nielen na tomto blogu, ale aj v elektronickom mesačníku “Mars Exploration Digest / Výber z výskumu Marsu”

Kontakt

Jozef Kozár, PhD.
Brno, Česká republika, EÚ
IČO: 17965900

Mobil: +420 702 929 083 – cez pracovné dni, 09:00 – 17:00 (stredoeurópsky čas CET/GMT+1)

E-mail: Prosím využite kontaktný formulár.

Tip:

[EN] English version of this text.