Opportunity je opäť v prevádzke

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Rover Opportunity je po dlhšom období znovu v prevádzke. Pozemné riadiace stredisko v Pasadene (California), potvrdilo odpoveď, ktorú odoslala sonda po prijatí povelu k zapnutiu hlavných systémov. Sonda Opportunity bola uvedená do stavu hybernácie z dôvodu solárnej konjunkcie.

Dáta potvrdzujúce zmeny v automatickom stave hybernácie odoslala sonda už 27. apríla. Špecialisti misie následne odoslali príkazy na reštartnutie palubných systémov už 29. apríla. Prvé prijaté dáta obsahovali informácie z palubnej kamery – čiastkové snímky atmosféry červenej planéty.
Opportunity pracuje na povrchu Marsu už iac ako deväť rokov. Jej práca je momentálne zameraná na výskum povrchových ílových hornín a na zbieranie atmosferických dát.
Video – Opportunity a jej misia:

zdroje: JPL

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (February 27, 2024) Opportunity je opäť v prevádzke. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/.
"Opportunity je opäť v prevádzke." Jozef Kozár, PhD - February 27, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/
Jozef Kozár, PhD May 30, 2013 Opportunity je opäť v prevádzke., viewed February 27, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/>
Jozef Kozár, PhD - Opportunity je opäť v prevádzke. [Internet]. [Accessed February 27, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/
"Opportunity je opäť v prevádzke." Jozef Kozár, PhD - Accessed February 27, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/
"Opportunity je opäť v prevádzke." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/05/30/opportunity-je-opat-v-prevadzke/. [Accessed: February 27, 2024]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.