Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Napriek rôznym špekuláciám médií o prevratnom objave rovera Curiosity na Marse, sonda zatiaľ neobjavila “definitívne” znaky existencie chemických látok, ktoré by mohli hrať zásadnú úlohu pri potvrdení biologických procesov podobných tým na Zemi. Túto informáciu zverejnili predstavitelia tímu MSL Curiosity amerického JPL NASA. Sonda odobrala vzorky pôdy a detailne ich analyzovala vo svojom palubnol laboratóriu SAM. Toto zariadenie detekovalo výskyt zložiek perchlóru – kyslíka a chlóru a zbytkové zložky obsahujúce metán a taktiež uhlík. Napriek týmto na prvý pohľad pozitívnym výsledkom je však potrebné testovať vzorky pôdy aj z ďalších lokalít a rovnako je potrebné previesť viacero rovnakých testov po sebe aby bola vylúčená akákoľvek chyba. (JK, zdroje: JPL NASA, CalTech)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 10, 2023) Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/.
"Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 10, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/
Jozef Kozár, PhD / Planetary December 3, 2012 Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne., viewed December 10, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne. [Internet]. [Accessed December 10, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/
"Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 10, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/
"Curiosity: výsledky testov pôdy na Marse zatiaľ nie sú definitívne." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/12/03/curiosity-vysledky-testov-pody-na-marse-zatial-nie-su-definitivne/. [Accessed: December 10, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.