Curiosity – prvé narodeniny na Marse

Sonda Curiosity je dnešným dňom presne rok na povrchu červenej planéty. Na Marse pristála pred rokom, ráno 6. augusta 2012 a priamy prenos priamo z Jet Propulsion Laboratory (NASA) sme vtedy mnohí sledovali spoločne.

Curiosity za rok svojho pôsobenia na planéte Mars analyzovala viaceré vzorky hornín, ako prvá sonda na povrchu Marsu skúmala podpovrchové vzorky, keď vŕtaním získala prach z horniny, ktorý neskôr chemicky analyzovala vo svojom špeciálnom palubnom laboratóriu. Získané výsledky viacerých analýz potvrdili, že v minulosti na Marse určite existovali podmienky vhodné pre život. Curiosity sa týmto svojím objavom zapísala do dejín vedy.
V súčasnosti sa Curiosity nachádza na úpätí hory Mt.Sharp. Na obrázku nižšie je zobrazená trasa, ktorú doteraz Curiosity prešla:

Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Jedným z vybavení, ktorými Curiosity disponuje je aj palubná meteostanica, ktorá poskytuje plnohodnotné meteorologické informácie.

Curiosity pristála na planine Aeolis Palus, nachádzajúcej sa pri pohorí Aeolis Mons v kráteri Gale. Miesto pristátia je na obrázku nižšie zvýraznené elipsou na topografickej mape tohto krátera (kredit: Wikimedia):

zdroje: NASA JPL, Wikimedia

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Curiosity – prvé narodeniny na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/.
"Curiosity – prvé narodeniny na Marse." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/
Jozef Kozár, PhD August 5, 2013 Curiosity – prvé narodeniny na Marse., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity – prvé narodeniny na Marse. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/
"Curiosity – prvé narodeniny na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/
"Curiosity – prvé narodeniny na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/05/curiosity-prve-narodeniny-na-marse/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.