Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní

Sonda Curiosity v piatok použila po prvýkrát svoje zariadenie na vŕtanie. Vŕtačkou sonda získala vzorky zo sedimentov tvoriacich skalné podložie miesta kde sa momentálne Curiosity nachádza. Vedci tak budú mať po prvý krát možnosť analyzovať vzorky zvnútra marťanskej skaly.
Po týždni testovania vŕtacieho zariadenia dospeli špecialisti misie k záverom že vŕtacie zariadenie funguje bez problémov presne tak ako bolo navrhnuté. Po úspešných testoch vyslali špecialisti misie z Kalifornského JPL (Jet Propulsion Laboratory) sonde signál s povolením začať testy na vopred určenom mieste.
Curiosity vyvŕtala potrebnú dieru do vybranej skaly, ktorá vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou na mieste kde bola kedysi voda. Toto miesto mohlo byť aj dnom jazera, prípadne miesta kde voda tiekla. Chemické laboratórium na palube Curiosity teraz pomôže detailnejšie určiť zloženie získaného prachu.
Určité množstvo získaného prachu však ešte pred samotnými testami pomôže pri očistení zariadania – podľa vyjadrení NASA, môže byť totiž zariadenie pre zber vzoriek aj napriek prísnym podmienkam pri jeho montáži stále kontaminované zbytkami mikroorganizmov a prachu zo Zeme.
Miesto vŕtania – vpravo je diera po testovacom vŕtaní a vľavo je miesto zberu vzoriek pre analýzu (zdroj: NASA, JPL-CALTECH, MSSS)


Rameno sondy Curiosity s vŕtacím zariadením (zdroj: JPL Caltech):

zdroje: JPL-CALTEH, NASA, MSSS

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/.
"Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/
Jozef Kozár, PhD February 11, 2013 Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/
"Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/
"Curiosity získala vzorky horniny po prvom vŕtaní." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/02/11/curiosity-ziskala-vzorky-horniny-po-prvom-vrtani/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.