MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem

Americká sonda Mars Science Laboratory sa v súčasnosti nachádza vo vizuálne takmer rovnakej vzdialenosti od Zeme a od Marsu. Pri pohľade na svoju materskú planétu Zem a na Mars sa z jej polohy javia obe vesmírne telesá ako dve rovnako veľké planéty. Táto vzdialenosť však nie je rovnaká, nakoľko je Mars fyzicky oveľa menší ako Zem. Pozrite si ako vidí MSL Curiosity Mars a ako vidí pri spätnom pohľade planétu Zem. V súčasnosti je už sonda bližšie k Marsu ako k Zemi.
Pohľad na Mars z MSL Curiosity:

Pohľad na Zem z MSL Curiosity:

Zdroj: NASA JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (April 23, 2024) MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/.
"MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem." Jozef Kozár, PhD - April 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/
Jozef Kozár, PhD April 9, 2012 MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem., viewed April 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/>
Jozef Kozár, PhD - MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem. [Internet]. [Accessed April 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/
"MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem." Jozef Kozár, PhD - Accessed April 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/
"MSL – rovnaký pohľad na Mars ako na Zem." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/04/09/rovnaky-pohlad-na-mars-ako-na-zem/. [Accessed: April 23, 2024]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.