Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos

Video animácia zachytávajúca Marsov mesiac Phobos. Animácia bola zhotovená zložením snímkov získaných pomocou sondy ESA – Mars Express, konkrétne pomocou stereo kamery s vysokým rozlíšením (HRSC) v rôznych časoch počas doterajších 10 rokov trvania misie Mars Express. Sonda snímala mesiac Phobos zo širokej škály vzdialeností, avšak jej najbližšie priblíženie k Phobosu nastane 29. decembra 2013, len na 45 km od povrchu tohto mesiaca.

Pozrite si video animáciu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/.
"Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/
Jozef Kozár, PhD December 29, 2013 Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/>
Jozef Kozár, PhD - Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos. [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/
"Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/
"Mars Express a jej pohľad na mesiac Phobos." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/29/mars-express-a-jej-pohlad-na-mesiac-phobos/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.