Voyager 2: prúser s anténou

Voyager 2, ktorý sa v súšasnosti nachádza cca 19,9 miliardy kilometrov od Zeme, momentálne nie je schopný prijímať signály z kontrolného strediska. Čo sa vlastne stalo?

Sonda Voyager 2. Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech

Séria plánovaných príkazov odoslaných sonde Voyager 2, ešte 21. júla 2023, omylom spôsobila otočenie palubnej antény sondy, ktorá je teraz vychýlená 2 stupne od polohy Zeme.

Toto vychýlenie je dosť veľké, pretože pri vzdialenosti, kde sa nachádza Voyager 2, je to v podstate už úplne iný smer, akoby mala anténa smerovať. Výsledkom je fakt, že sonda nie je momentálne schopná prijímať akékoľvek dáta zo Zeme a taktiež kontrolné stredisko na Zemi nie je schopné akékoľvek dáta vysielané sondou prijímať.

V novinách som zachytil informáciu, že riziko opätovného nenadviazania priameho dátového kontaktu so sondou Voyager je veľmi vysoké. Rád by som však túto informáciu publikovanú rôznymi novinami poopravil. Riziko síce existuje, ale nie je vysoké. Vysvetlenie v skratke: aj s takýmto rizikom sa pri misiách kozmických sond počíta. Sonda je naprogramovaná tak, aby sa jej orientácia automaticky “zresetovala” niekoľkokrát do roka – aby sa nanovo “zorientovala” v priestore a aby sa automaticky nasmerovala svojou hlavnou anténou smerom k Zemi.

Anténa komunikačnej siete NASA s kozmickýcmi sondami – Deep Space Network (DSN, NASA). Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Najbližší automatický reset orientácie prebehne 15 októbra 2023. Následne by mala byť obnovená dátová komunikácia medzi sondou Voyager 2 a riadiacim strediskom na Zemi. Počas “tichého” obdobia do tohto termínu bude sonda pokračovať po súčasnej trajektórii, ktorá sa nezmenila.

Len pre info – druhá sonda z dvojičiek – Voyager 1 – pracuje normálne a jej misia prebieha bez akýchkoľvek problémov. Sonda Voyager 1 sa momentálne nachádza 24 miliard kilometrov od Zeme. Obe sondy patria NASA (JPL).

Komunikácia s kozmickými sondami prebieha pomocou systému antén DSN – Deep Space Network, NASA. Tieto sú umiestnené na Zemi v troch hlavných lokalitách – v Goldstone (California), Canberra (Austrália) a Madrid (Európa).

O sonde Voyager 2 a jej misii sa dočítate aj v mojom staršom článku venovanom planéte Neptún.

~Jozef

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (April 23, 2024) Voyager 2: prúser s anténou. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/.
"Voyager 2: prúser s anténou." Jozef Kozár, PhD - April 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/
Jozef Kozár, PhD August 1, 2023 Voyager 2: prúser s anténou., viewed April 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/>
Jozef Kozár, PhD - Voyager 2: prúser s anténou. [Internet]. [Accessed April 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/
"Voyager 2: prúser s anténou." Jozef Kozár, PhD - Accessed April 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/
"Voyager 2: prúser s anténou." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/08/01/voyager-2-pruser-s-antenou/. [Accessed: April 23, 2024]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.