Výber z výskumu Marsu: December 2022

Pravidelné mesačné zhrnutie noviniek z výskumu planéty Mars za december 2022. Číslo PDF vydania 3, ročník 1, ISSN 2788-225X.

Tip:

[EN] Switch to the English version here: Mars Exploration Digest: Issue December 2022

Pohľad z Ingenuity letiacej nad povrchom

Robotický vrtuľník Ingenuity nasnímal niekoľko zaujímavých záznamov počas svojho nedávneho letu. Jedným z nich je aj tento obrázok, ktorý zaznamenal pomocou svojej palubnej kamery s vysokým rozlíšením. Táto kamera sa nachádza v trupe vrtuľníka a jej objektív je namierený približne 22° pod horizont, preto umožňuje snímanie povrchu najmä počas letu naz zaujímavými lokalitami.

Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Snímok bol urobený 10. decembra 2022 (Sol 642 misie sondy Perseverance v čase 16:31:59 – lokálny čas LMST*). Išlo o 36. let Ingenuity od začiatku misie Perseverance na Marse.

Robotický vrtuľník Ingenuity (v zelenom rámčeku) pripevnený na bruchu sondy Perseverance. Fotené počas príprav pred odoslaním z JPL v Californii na Floridu (Cape Canaveral). Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech

Misia sondy InSight skončila

Misia InSight sa skončila po viac ako štyroch rokoch zbierania unikátnych dát a informácií, ktoré nám pomohli detailne spoznať vnútro Marsu a samotnú vnútornú dynamiku tejto planéty.

InSight, skratka pre “Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”, mala za úlohu študovať hlboké vnútro planéty Mars. Údaje získané sondou nám priniesli podrobnosti o vnútorných vrstvách Marsu, prekvapivo silných zvyškoch pod povrchom jeho vyhasnutého magnetického dynama a taktiež zaujímavé informácie a podrobné dáta o počasí v tejto časti Marsu. Nehovoriac o mnohých otrasoch, tzv. marsotraseniach (tzv. marsotrasenia sú označením otrasov povrchu, rovnako ako sú zemetrasenia na Zemi).

Riadiacemu stredisku misie v JPL (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California), sa nepodarilo nadviazať úspešné dátové spojenie s pristávacím modulom sondy InSight po dvoch po sebe nasledujúcich pokusoch. Všetky analýzy vedú k rovnakému záveru a tým je kompletné vybitie palubných batérií, ktorých nabíjanie je závislé na solárnych článkoch sondy.

Rozhodnutie o ukončení misie sondy agentúrou NASA bolo síce stanovené na moment, keď nebude možné nadviazať priame spojenie so sondou dvakrát po sebe, pre každý prípad však bude naďalej pokračovať “načúvanie” signálu. V tomto okamihu je však už viacmenej nepravdepodobné, že by sa podarilo zaznamenať akúkoľvek odozvu. Sonda InSight naposledy komunikovala so Zemou 15. decembra 2022.

Mars je oveľa aktívnejší, ako sme si doposiaľ mysleli

Vnútro planéty Mars je podlľa nových štúdií oveľa aktívnejšie a dynamickejšie, ako sme si doteraz mysleli.

Umelecká predstava aktívneho plášťa, ktorá znázorňuje komoru horúcej roztavenej horniny, ktorá stúpa z vnútra planéty. Postupne zasahuje do lokality Elysium Planitia v severnej časti Marsu. Kredit obrázka: Adrien Broquet & Audrey Lasbordes

Na Zemi posúvajúce sa tektonické platne menia povrch planéty a vytvárajú dynamické vnútro. Absencia takýchto procesov na Marse nás doteraz viedla k predstave, že je to mŕtva planéta, kde sa toho za posledné 3 miliardy rokov v podstate veľa nestalo. V aktuálnom vydaní časopisu Nature Astronomy, vedci Arizonskej univerzity spochybnili súčasné názory na geodynamickú evolúciu Marsu správou o objave aktívneho plášťa, ktorý tlačí povrch nahor a spôsobuje marsotrasenia a sopečné erupcie. Publikované zistenia nám naznačujú, že zdanlivo kľudný povrch planéty Mars, pravdepodobne ukrýva jeho oveľa “búrlivejšie” vnútro, ako sme doteraz predpokladali.

Perseverance: zaujímavý snímok

Snímok získala sonda Perseverance v lokalite Yori Pass. Sol 615. Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Do súčasného decembrového vydania Výberu z výskumu Marsu, som sa rozhodol zaradiť aj tento zaujímavý snímok. Urobila ho sonda Perseverance ešte 12. novembra 2022, ale samotné štúdium a podrobná analýza stále ešte prebieha. Prečo je vlastne pre nás tento snímok zaujímavý? Jednou z hlavných metód skúmania povrchu patrí práve vizuálna identifikácia terénnych prvkov, ktoré nám už svojou farebnou odlišnosťou napovedajú mnoho informácií.

Napríklad tmavé skaly s ostrými hranami, ktoré sa nachádzajú na podloží s úplne inou farbou a textúrou, nám napovedajú, že neboli sformované na tomto mieste. Boli na toto miesto premiestnené geologickými procesmi dávno v minulosti. Taktiež zrejme geologické zaradenie týchto skál nebude rovnaké, ako sú ostatné prvky tvoriace podložie a samotné okolie. Už len z tchto prvých analýz máme mnoho ďalších otázok, na ktoré určite nájdeme zaujímavé odpovede.

Perseverance “dýcha” oxid uhličitý

Sonda Perseverance disponuje unikátnym zariadením, ktoré laicky povedané “dýcha” vzduch na Marse a “vydychuje” kyslík. Ide o zariadenie MOXIE.

Zariadenie MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) tesne po fyzickej inštalácii do “útrob” sondy Perseverance. Fotené v priestoroch JPL v Pasadene počas samotnej kompletizácie sondy Perseverance. Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Zariadenie MOXIE, ktoré je veľké asi ako hriankovač, využíva vysokoteplotný elektrochemický proces nazývaný “elektrolýza pevných oxidov” na odstránenie iónov kyslíka z oxidu uhličitého v atmosfére Marsu. Zariadenie má dva malé výstupné otvory pre plyn: jeden, ktorým je vypúšťaný vyprodukovaný kyslík a druhý otvor, ktorým vystupuje zmes oxidu uhoľnatého a nezreagovaného oxidu uhličitého. Toto zariadenie úspešne demonštruje spôsob výroby kyslíka v podmienkach atmosféry inej planéty ako je Zem.

Zvuk prachového víru

Sonda Perseverance zaznamenala zvuk prachového víru (tzv. “Prachový diabol” z anglického “Dust Devil”).

Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Kombinácia prístrojov sondy Perseverance nedávno zažila prechod prachového víru tak trochu novým a komplexnejším spôsobom. Mikrofón, ktorý je súčasťou zariadenia SuperCam zaznamenal zvuk prachového diabla, zatiaľ čo navigačná kamera snímala obrázky a environmentálna stanica (zariadenie MEDA) na palube sondy merala pokles tlaku, keď prachový vír doslova “prešiel” cez rover (sondu). Nahrávka dokonca zachytáva zvuk prachových zŕn narážajúcich do samotnej sondy. Výsledky boli publikované v nedávnom článku v Nature Communications. Zaujímavosťou je fakt, že mikrofón je bežným komerčne dostupným produktom.

Zvuk si môžte vypočuť nižšie:

 

Curiosity a jej darček pre geológov

Sonda Curiosity (MSL) tesne pred Vianocami pripravila tak trochu “nechtiac” zaujímavý darček pre geológov. Počas svojho pohybu na mieste “zodrela” kúsok podložia pod sebou, čím odkryla biele skaly s rozličným zložením.

Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech.

Nakoľko v týchto dňoch nemá Curiosity naplánované žiadne aktivity zahŕňajúce činnosť pomocou robotického ramena a taktiež žiaden ďalší pohyb, zostáva analýza tohto “darčeka” pre geológov na nový rok 2023.

Aktuálne novinky ohľadne mesačníka o výskume Marsu

Slovenská verzia mesačníka “Výber z výskumu Marsu” a jeho verzia v angličtine “Mars Exploration Digest” po prvých dvoch mesiacoch svojej existencie aj v PDF formáte, zaznamenáva čoraz väčší záujem zo strany čitateľov. Preto mesačník prináša niekoľko zmien a noviniek:

  • V novom roku 2O23 prechádza elektronické vydanie vo formáte PDF do jednotného uceleného formátu – odteraz budú v jednom ucelenom PDF súbore obe jazykové verzie.
  • Ďalšou novinkou je možnosť prispieť aj príspevkami z radov záujemcov o Mars, študentov, prípadne výskumníkov.
  • Magazín dostal v Českej republike pridelené svoje vlastné medzinárodné registračné číslo pre periodiká: ISSN 2788-225X, čím postupne získava vyššiu prestíž.
  • Samotný magazín bude naďalej dostupný zadarmo na konci každého mesiaca.

Postupne prídu na rad ďalšie novinky, ktoré obsah nových vydaní obohatia.

PF 2023

Do Nového roka 2023 prajem nám všetkým hlavne pevné zdravie, pretože to je najdôležitejšie. Taktiež je mojím prianím čo najskorší koniec nezmyselnej ruskej vojny na Ukrajine a koniec všetkých ostatných konfliktov na našej modrej planéte. Pevne verím, že ekonomická kríza, ktorá je následkom prehnaných “zelených” vízií v kombinácii s následkami vyplývajúcimi z nevyhnutných opatrení počas pandémie a s čerešničkou na torte, ktorou je hlúpa ruská vojna a jej dôsledky, začne čo najskôr odznievať. Držte sa priatelia, uvidíme sa v roku 2023.

~ Jozef Kozár, PhD.

Číslo PDF vydania 3, ročník 1, ISSN 2788-225X.

 

Tip:

[EN] Switch to the English version here: Mars Exploration Digest: Issue December 2022

 

Vysvetlivky:

LMST – Local Mean Solar Time – Presný čas na Marse v danej lokalite, kde práve prebieha robotická misia (slnečný čas).

 

Toto vydanie v PDF formáte si môžte zadarmo stiahnuť tu:

December 2022

FREE DOWNLOAD

Send download link to:

I confirm that I have read and agree to the Privacy Policy

 

Tento článok nájdete aj na SME.sk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Výber z výskumu Marsu: December 2022. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/.
"Výber z výskumu Marsu: December 2022." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/
Jozef Kozár, PhD January 1, 2023 Výber z výskumu Marsu: December 2022., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/>
Jozef Kozár, PhD - Výber z výskumu Marsu: December 2022. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/
"Výber z výskumu Marsu: December 2022." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/
"Výber z výskumu Marsu: December 2022." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2023/01/01/vyber-z-vyskumu-marsu-december-2022/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.