InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu

Nasledujúcou misiou NASA k Marsu bude sonda InSight. Sonda bude vychádzať z podobného konceptu akým je sonda Mars Phoenix, čiže pôjde o statickú povrchovú sondu. InSight však bude disponovať pokročilým vybavením určeným na prieskum vrstiev pôdy pod povrchom terénu na Marse. Začiatok misie, teda aj samotný štart je naplánovaný na marec roku 2016.

Medzi úlohy, ktorými sa bude sonda zaoberať budú napríklad seizmické merania, merania teploty a zmeny tlaku v pôde, meranie podpovrchovej tepelnej energie a taktiež meranie výkyvov v rotácii Marsu. Všetky zistené informácie pomôžu zodpovedať otázky o tom čo sa nachádza pod povrchom červenej planéty.

Image credit: NASA/JPL-Caltech

Sonda InSight bude pristávať na mieste bez výskytu nerovností a skál. Rovnako miesto pristátia bude musieť spĺňať požiadavku, ktorá je pre misiu existenciálne dôležitá – terén v mieste pristátia bude musieť umožniť vŕtanie minimálne do 5 metrovej hĺbky. Čiže sonda nesmie pristáť na skale, prípadne v oblasti s príliš veľkým výskytom roztrúsených drobných úlomkov skál.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (June 18, 2024) InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/.
"InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu." Jozef Kozár, PhD - June 18, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/
Jozef Kozár, PhD April 3, 2013 InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu., viewed June 18, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/>
Jozef Kozár, PhD - InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu. [Internet]. [Accessed June 18, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/
"InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu." Jozef Kozár, PhD - Accessed June 18, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/
"InSight – sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/04/03/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/. [Accessed: June 18, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.