Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Rusko plánuje vypustenie medziplanetárnej sondy k mesiacu Marsu – Fobosu a to na 5. novembra 2011. Podľa agentúry Roscosmos prebiehajú v súčasnosti testy prístrojov sondy s názvom Fobos-Grunt a taktiež podrobné prípravy na jej vypustenie. Cieľom misie je preprava vzoriek pôdy z povrchu mesiaca Fobos späť na planétu Zem a taktiež výskum medziplanetárneho priestoru v okolí tohto mesiaca. V priebehu misie sa po 10-ich mesiacoch od samotného štartu sondy zo Zeme, oddelí od jej materskej časti čínska vedecká mikrodružica Incho 1, ktorá sa bude zaoberať skúmaním atmosféry Marsu. Celkový čas misie je naplánovaný v trvaní tri roky.

Zdroje: Roscosmos

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (February 27, 2024) Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/.
"Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos." Jozef Kozár, PhD - February 27, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/
Jozef Kozár, PhD August 21, 2011 Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos., viewed February 27, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/>
Jozef Kozár, PhD - Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos. [Internet]. [Accessed February 27, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/
"Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos." Jozef Kozár, PhD - Accessed February 27, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/
"Plánovaná misia k mesiacu Marsu – Fobos." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/08/21/planovana-misia-k-mesiacu-marsu-fobos/. [Accessed: February 27, 2024]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.