Vianočný Mars na večernej oblohe

Vianočná hviezda je neoddeliteľnou súčasťou Vianoc. Mnohí z nás ju majú dokonca na stromčeku. Tohtoročná hviezda však nebude celkom “hviezdou”.

Áno, už o niekoľko dní vstúpi planéta Mars do tzv. opozície, čiže bude k Zemi najbližšie. Na večernej obohe budeme vidieť Mars celkom jasno. Hneď po planéte Jupiter, ktorú v poslednom čase vidno večer ako veľmi jasnú “hviezdu”, budeme tenokrát vidieť aj planétu Mars. Nepodľahnite však pokušeniu rôznych prehnaných predstáv, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Planétu Mars budeme vidieť ako veľmi jasný objekt na večernej oblohe, ktorý však oproti planéte Jupiter bude mať nápadne oranžovú farbu.

K Zemi sa Mars dostane najbližšie už 1. decembra 2022 (v noci 03:18, SEČ), opozícia k Slnku však nastane až 8. decembra 2O22. Mars samotný je našej planéte Zem na prvý pohľad veľmi podobný. Samozrejme pokiaľ pôjdeme do hĺbky, narazíme na mnoho odlišností a zistíme, že ide o úplne iný svet, ako ho poznáme na našej domovskej planéte.

Na Zemi nastane zimný slnovrat 21. decembra 2022 presne o 22:48, ale napríklad na Marse bude 26. decembra 2022 jarná rovnodennosť. Trochu odlišné, čo poviete?

Čo vlastne znamená, keď je planéta v opozícii?

Samotná opozícia znamená, že Mars je na oblohe presne oproti Slnku, ale v samotnom priestore je však Mars na rovnakej strane od Slnka ako Zem. Slovo “najbližšie” však samozrejme treba brať s rezervou, pretože planéty sa okolo Slnka pohybujú na eliptických orbitách, čiže ich vzájomné priblíženie nie je nikdy rovnaké. Jedno z najbližších “priblížení” planéty Mars k Zemi sme zažili napríklad v roku 2003. Mars delila od Zeme vtedy vzdialenosť 56 miliónov kilometrov. Tohtoročná “vianočná” decembrová opozícia Marsu bude znamenať priblíženie k Zemi na vzdialenosť približne 81,5 miliónov kilometrov (presne 81 450 876 km).

Ako bude teda Mars viditeľný?

Pre ľudí bývajúcich v meste, prípadne na iných miestach s veľkým sveteľným znečistením nočnej oblohy bude Mars nápadne pripomínať veľmi jasnú “hviezdu”. Samozrejme pokiaľ odídete za mesto, kde nie je toľko rušivého svetla, prípadne sa budete nachádzať niekde v horách s veľmi dobrými podmienkami (jednoducho povedané – “kde je čo najväčšia tma”), tam budete Mars vidieť ako jednu z dominánt nočnej oblohy – ako naozaj veľmi jasnú “hviezdu” oranžovej farby. Samotný Mars dosiahne na nočnej oblohe jasnosť až -1,9 mag a bude viditeľný vysoko nad obzorom. Pre samotné pozorovanie Marsu budú veľmi dobré podmienky v priebehu nasledujúcich týždňov, takže sa nemusíte obávať prípadného zlého počasia a zamračenej oblohy práve počas prvých dní v opozícii.

Planetárne prekvapenie

Ako som už písal vyššie, voľným okkom bude Mars pripomínať veľmi jasnú “hviezdu” oranžovej farby. Pokiaľ máte však k dispozícii ďalekohľad, prípadne môžte zájsť do najbližšej hvezdárne v okolí, určite to skúste. V tomto prípade budete na Marse vedieť jasne rozpoznať zreteľné polárne čiapočky a rôzne tmavšie útvary na povrchu planéty.

Pohľad na Mars cez malý ďalekohľad. Zdroj simulácie: https://www.jozefkozar.com

Samotná opozícia dosiahne maximum 8. decembra ráno o 06:36 (SEČ; výpočet pre Brno, CZ). Pri tejto príležitosti si však pre nás Mars pripravil aj veľké prekvapenie. Zhodou okolností sa na oblohe bude v rovnakých miestach vyskytovať aj náš najbližší planetárny sused – Mesiac.

Pohľad na Mars voľným okom – začiatok zákrytu Marsu Mesiacom. Zdroj simulácie: https://www.jozefkozar.com

Opticky tak spôsobí, že planéta Mars ním bude na chvíľu zakrytá – dôjde k zaujímavému javu pre pozemského pozorovateľa – k zákrytu planéty Mars naším Mesiacom. Za okrajom Mesiaca planéta Mars úplne zmizne presne o 06:04 (SEČ; výpočet pre Brno, CZ) a spoza Mesiaca znovu “vykukne” o 06:58 (SEČ; výpočet pre Brno, CZ). Samozrejme je potrebné brať v úvahu polohu pozorovateľa – pokiaľ sa nachádzate v Bratislave, Banskej Bystrici, alebo v Košiciach, môžu sa tieto časy líšiť s minútovým oneskorením.

Pohľad na Mars voľným okom – koniec zákrytu Marsu Mesiacom. Zdroj simulácie: https://www.jozefkozar.com

Pokiaľ teda budete mať v decembri večer chvíľu čas, určite sa pozrite na večernú, prípadne nočnú oblohu. Bude to stáť za to. Pokiaľ však plánujete pozorovať samotný zákryt planéty Mars Mesiacom, nezabudnite sa poriadne obliecť, predpokladám, že bude zima 🙂

~Jozef

Tento článok nájdete aj v novinách SME v sekcii blog.

Tip:

[EN] English version of this article you can read here.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) Vianočný Mars na večernej oblohe. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/.
"Vianočný Mars na večernej oblohe." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/
Jozef Kozár, PhD November 30, 2022 Vianočný Mars na večernej oblohe., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/>
Jozef Kozár, PhD - Vianočný Mars na večernej oblohe. [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/
"Vianočný Mars na večernej oblohe." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/
"Vianočný Mars na večernej oblohe." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2022/11/30/vianocny-mars-na-vecernej-oblohe/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.