Curiosity skúma vyschnuté jazero

Vizualizácia asi ako jazero na Marse kedysi vyzeralo (credit Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS).

Curiosity počas cesty k hore Aeolis Mons narazila na dávne vyschnuté jazero, ktoré bolo sladkovodné a podľa všetkého poskytovalo dokonalé podmienky pre existenciu dávneho života na Marse. Dôležitým cieľom zastávky na tomto mieste bude teraz preskúmanie usadenín, najmä miest s výskytom zvetraných častí dna a okrajov tohto jazera. Organické zložky, ktoré by mohli byť pôvodom živých organizmov, prípadne dávnej existencie života na Marse sú však pod neustálym vplyvom radiácie z vesmíru a najmä zo Slnka. Mars je totiž terestriálna planéta, nemá však aktívnu ochranu pred radiáciou, ktorou je v tomto prípade prirodzené magnetické pole. Pri rešpektovaní všetkých fyzikálnych podmienok, ktoré tento fakt prináša je veľmi pravdepodobné, že všetky organické komponenty, ktoré by mohli mať spojenie so životom, sú touto radiáciou narušené, resp. zničené.

Podľa radiačných detektorov sondy Curiosity a podľa predchádzajúcich meraní a simulácií daných planetárnych podmienok však radiácia pod povrchom nie je až taká silná, keďže zloženie hornín v pôde predstavuje určitú ochranu pred žiarením. Podľa všetkého približne 1 meter pod povrchom existujú podmienky, kde by život mohol bezpečne existovať.

zdroje: JPL, NASA, MSSS

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (May 24, 2024) Curiosity skúma vyschnuté jazero. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/.
"Curiosity skúma vyschnuté jazero." Jozef Kozár, PhD - May 24, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/
Jozef Kozár, PhD December 10, 2013 Curiosity skúma vyschnuté jazero., viewed May 24, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity skúma vyschnuté jazero. [Internet]. [Accessed May 24, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/
"Curiosity skúma vyschnuté jazero." Jozef Kozár, PhD - Accessed May 24, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/
"Curiosity skúma vyschnuté jazero." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/12/10/curiosity-skuma-vyschnute-jazero/. [Accessed: May 24, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.