Vzdušný vír na Marse

Sonda NASA Mars Reconnaisance Orbiter zaznamenala zaujímavý vzdušný vír na povrchu Marsu. Vír prachu bol približne 800 metrov vysoký. Sonda ho zaznamenala pomocou palubnej kamery s vysokým rozlíšením (HiRISE) ešte dňa 16. februára 2012, keď prechádzala ponad oblasť s názvom Amazonis Planitia na severe Marsu. V tejto oblasti je pravdepodobný výskyt týchto vzdušných vírov častejší. Taktiež sú tu ľahšie pozorovateľné, keďže povrch Marsu je v tejto oblasti viac pokrytý povrchovou horninou jemnou ako piesok alebo prach.
Snímok bol zaznamenaný v čase, keď bol Mars najďalej od Slnka. Rovnako ako na Zemi, tak aj na Marse má slnečné žiarenie značný vplyv na vytváranie vzdušných prúdov. Keď je planéta od Slnka vzdialená viac, jej povrch sa zohrieva menej a následne sa vytvára menej vzdušných vírov.
Pozrite si fotografiu víru v plnom rozlíšení – kliknite na obrázok nižšie:

Vzdušný vír na Marse

Na rozdiel od tornád, sa vzdušné prachové víry tvoria za jasného počasia nad zohriatym povrchom. Zohriaty vzduch tesne nad povrchom stúpa do výšky rýchlejšie ako v okolí a tým začne nasávať okolitý vzduch. Takto sa ľahko vytvorí vzdušný vír.

Zdroj: NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Vzdušný vír na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/.
"Vzdušný vír na Marse." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/
Jozef Kozár, PhD March 7, 2012 Vzdušný vír na Marse., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Vzdušný vír na Marse. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/
"Vzdušný vír na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/
"Vzdušný vír na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/03/07/vzdusny-vir-na-marse/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.