Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse

Curiosity dosiahla jeden z prvých míľnikov počas svojich prvých dní na Marse. Po prvýkrát otestovala svoje pohybové zariadenie – otáčanie jednotlivých kolies podvozka a rovnako prvý pohyb na Marse. Curiosity sa bez problémov otočila o 120 stupňov a tým potvrdila svoju mobilitu a funkčnosť svojich najdôležitejších súčastí. Momentálne sa už Curiosity nachádza 6 metrov od miesta svojho pristátia.


Krátky test pohybu po povrchu začal o 15:17 stredoeurópskeho letného času (CEST) a trval približne 16 minút. Samotný čas potrebný na pohyb trval však len tretinu z tohto času. Curiosity však dostala pokyny nasnímať detaily svojich stôp. Týmto testom Curiosity dokázala svoju mobilitu a pripravenosť na začatie svojej vedeckej misie na Marse.

zdroj: JPL NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/.
"Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/
Jozef Kozár, PhD August 22, 2012 Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/
"Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/
"Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/22/curiosity-a-jej-prve-kroky-na-marse/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.