Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse

Po prvýkrát od augustového pristátia na Marse, použila Curiosity svoj najvýkonnejší nástroj určený na analýzu vzoriek pôdy. Prístroj s názvom SAM (Sample Analysis at Mars), je zložitým mechanizmom pozostávajúcim z labyrintu rôznych drobných zariadení, ktoré umožňujú detailne detekovať jednotlivé chemické zložky nevyhnutné pre existenciu života v súčasnosti, prípadne v minulosti červenej planéty.


Curiosity pomocou robotického ramena nabrala vzorku jemnej pieskovej pôdy a pomaly ju premiestnila do svojho palubného laboratória SAM. Rozbor vzorky bude trvať približne dva dni. Veľké množstvo získaných dát, ktoré budú na zem automaticky postupne odoslané, budú v priebehu nasledujúcich dní analyzovať špecializované vedecké tímy v JPL (Jet Propulsion Laboratory) americkej NASA.
SAM je najväčším vedeckým zariadením sondy Curiosity a v súčasnosti dokáže poskytnúť najpodrobnejší výskum vzoriek marťanskej pôdy.

Predošlý rozbor okolitej pôdy pomocou zariadenia CheMin nevykazoval náznaky, že by sa v okolitej pôde mohli vyskytovať chemické prvky, na hľadanie ktorých sa Curiosity sústreďuje. Odborníci tímu MSL sa však aj napriek tomu rozhodli pôdu v súčasnom okolí Curiosity analyzovať pomocou zariadenia SAM.

Curiosity sa pritom sústreďuje na hľadanie najdôležitejších prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu života. Medzi tieto patria napríklad dusík, fosfor, síra, kyslík, vodík a uhlík. Pri identifikácii týchto prvkov využíva prístroj detekciu molekulárnej hmotnosti a elektrického náboja.

Laserový spektrometer prístroja SAM napríklad využíva svetelný lúč na zisťovanie množstva metánu, oxidu uhličitého a vodnej pary. Ďalšou dôležitou súčasťou zariadenia SAM je plynový chromatograf, ktorý je schopný detekovať organické zložky plynov pomocou ich separácie z existujúcich plynných zmesí.

zdroje: NASA, JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/.
"Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/
Jozef Kozár, PhD November 13, 2012 Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/
"Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/
"Curiosity: prvá analýza pôdy na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/13/curiosity-prva-analyza-pody-na-marse/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.