Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach

Je to už niekoľko rokov, odkedy pôsobím mimo Slovenska a je to taktiež niekoľko rokov, čo som sa naposledy prechádzal v kampuse Technickej univerzity v Košiciach.

Vždy so železnou pravidelnosťou som sa pozrel hore na strechu – na majestátnu kupolu astronomického observatória. Žiaľ, podľa informácií, ktoré sa mi ešte vtedy podarilo zistiť – kupola bola už vtedy dávno bez akéhokoľvek vybavenia.

Vždy mi to prišlo také smutné, prečo nie je toto krásne miesto využívané pre astronómiu. Počas rozhovorov s niekotorými kolegami astronómami, sa mi snažili argumentovať nevýhodnou polohou pre astronomické pozorovania – najmä hlbokého vesmíru. Zaiste, to je pravda, poloha observatória priamo v Starom meste v Košiciach, kde je svetelného znečistenia nočnej oblohy až-až, je tento argument viac ako pravdivý. Ja sa však venujem planétam Slnečnej sústavy a podľa môjho názoru, pre pozorovanie planét je toto miesto celkom výhodné.

Kupola na streche TUKE. Zdroj: https://icube.tuke.sk

Istý čas som žil neďaleko tejto budovy, len o jednu ulicu ďalej. V bytovom dome. V tomto priestore som mal postavený celkom výkonný ďalekohľad riadený počítačom a pre planetárnu astronómiu to nebol problém – dokonca ani v takých “sparťanských” podmienkach, aké som mal vtedy ja. Dokážem si predstaviť vybavenie tejto kupoly samozrejme s inou – výkonnejšou technikou, ktorá by v každom prípade poslúžila svojmu účelu úplne bez problémov. A nevadilo by tomu ani svetelné znečistenie oblohy v tejto lokalite.

Výhody tohto observatória pre Technickú univerzitu v Košiciach by boli nesporné. Nielen pre výskum, edukačné účely študentov, ale aj prispievaním astrometrickými meraniami, prípadne zberom klimatických a meteorologických dát priamo v meste a ich následnou interpretáciou pri výskume vývoja klímy priamo v meste (podobným výskumným projektom som sa kedysi tiež zaoberal, taže viem presne o čom hovorím). V konečnom dôsledku spojenie astronomických výskumných a edukačných aktivít s osvetou pre verejnosť, by mohlo priniesť tomuto miestu magické čaro, ktoré by pomohlo možno v budúcnosti motivovať nejeden talent na prírodné alebo technické vedy, ukrývajúci sa v niektorom z nadšených mladých ľudí.

~Jozef

 

Zaujímavé ďalšie zdroje, ktoré sa mi podarilo nájsť:

Použité zdroje:

  • Fotografia kupoly s Mesiacom; iCUBE: Novinky z Informačného a poradenského centra TUKE [online]. [cit. 30.08.2022]. Dostupné z: https://icube.tuke.sk/

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/.
"Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/
Jozef Kozár, PhD August 30, 2022 Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/>
Jozef Kozár, PhD - Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach. [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/
"Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/
"Kupola na budove Technickej univerzity v Košiciach." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2022/08/30/kupola-na-budove-technickej-univerzity-v-kosiciach/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.