Úprava trajektórie letu MSL Curiosity

V priebehu nasledujúceho týždňa dôjde k zapáleniu hlavného motora sondy Mars Science Laboratory. Toto zapálenie motora nastane dňa 11. Januára 2012 (streda) a bude jedným z najdôležitejších manévrov počas letu sondy k planéte Mars. Zapálenie motora pritom nebude len jedno, ale sekvencia viacerých kratších zapálení. Táto sekvencia umožní vykonať korekciu dráhy letu sondy k planéte Mars. Celkom 8 trysiek hlavného motora bude zapálených presne 175 minút a k prvému zážehu dôjde o 00:00 stredoeurópskeho času CET.
Korekcia dráhy letu sondy je druhou v poradí, ktorá bola vypočítaná pre celú dobu letu k Marsu. K prvej korekcii malo dôjsť krátko po štarte. Nebola však potrebná, nakoľko celý let prebieha veľmi presne a bez akýchkoľvek väčších odchýlok. Pri tomto nasledujúcom zapálení motora sondy však dôjde aj k potrebnej úprave rýchlosti jej letu. Rýchlosť sa zmení o + 5,5 m/s.

Zdroj: NASA, JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Úprava trajektórie letu MSL Curiosity. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/.
"Úprava trajektórie letu MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/
Jozef Kozár, PhD January 8, 2012 Úprava trajektórie letu MSL Curiosity., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/>
Jozef Kozár, PhD - Úprava trajektórie letu MSL Curiosity. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/
"Úprava trajektórie letu MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/
"Úprava trajektórie letu MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/01/08/uprava-trajektorie-letu-msl-curiosity/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.