Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy

Najnovšie dáta potenciálne nebezpečných asteroidov, planétiek, prípadne iných objektov, sú k dispozícii s poslednou aktualizáciou k 6. decembru 2021.

Obrázok vyššie [1] znázorňuje orbity 2200 potenciálne nebezpečných objektov podľa meraní a výpočtov systému CNEOS (Center for Near Earth Object Studies – Centra pre výskum blízkozemných objektov), laboratória JPL v Pasadene. Znázornená je taktiež orbitálna dráha asteroidu Didymos, ktorý je cieľom misie NASA DART (Double Asteroid Redirect Test). Preklad názvov v obrázku: Venus = Venuša, Mercury = Merkúr, Earth = Zem.

Graf vyššie [2] znázorňuje počet objavených blízkozemných objektov (vertikálna os) v priebehu rokov od 1980 do súčasnosti (horizontálna os). Farby v grafe znázorňujú priemernú veľkosť objavených asteroidov.

K dnešnému dňu bolo objavených takmer 28000 blízkozemných asteroidov (NEA) pomocou prehľadových teleskopov, kontinuálne snímajúcich nočnú oblohu. Každým rokom takto pribudne približne 3000 nových objavených objektov, ktoré môžu byť viac – či menej nebezpečné pre našu Zem. V nasledujúcom období sa očakáva nárast počtu nových objavených telies, vzhľadom k veľmi rýchlemu technologickému vývoju najmä robotických ďalekohľadov. Aj z tohto dôvodu vyvinula NASA nový algoritmus nazývaný Sentry-II, ktorý by mal pomôcť zlepšiť výpočet pravdepodobnosti kontaktu ktoréhokoľvej z objavených blízkozemných telies s našou planétou.

Potenciálne zrážky a impakty asteroidov sú často vykresľované v rôznych filmoch. Tieto objekty sú vo filmoch často opisované ako chaotické, ktoré putujú nepredikovateľne našou Slnečnou sústavou a ohrozujú planétu Zem, bez akejkoľvek možnosti včasnej výstrahy. V skutočnosti však nič z tohto neplatí. Asteroidy sú totiž extrémne predikovateľné objekty Slnečnej sústavy, ktorých pohyb a “správanie” je absolútne v zhode so všetkými fyzikálnymi zákonmi popisujúcimi pohyby objektov na orbitálnych dráhach okolo Slnka.

Samozrejme sa však v určitých prípadoch môže stať, že predikovaná orbitálna dráha novo-objaveného asteroidu sa v určitom bode v budúcnosti pretína s predikovanou orbitou Zeme a presne z tohto dôvodu je možné vypočítať prípadnú kolíziu daného asteroidu, resp. jeho impakt na povrch planéty Zem. Presne z tohto dôvodu je potrebné pokračovať v objavovaní nových asteroidov a blízkozemných telies a v následnom monitorovaní a výpočte rizika, ktoré môžu – a aj nemusia predstavovať.

Pre zaujímavosť, slúste si pustiť 3D vizualizáciu zatiaľ zmapovaných asteroidov v aplikácii “Eyes on Asteroids” od NASA. Kliknutím na obrázok nižšie, sa Vám zobrazí v novom okne.

~Jozef

Zdroje:

[1] NASA/JPL-Caltech

[2] Alan Chamberlin, JPL/Caltech; Preklad obrázku (translation): Jozef Kozár

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/.
"Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/
Jozef Kozár, PhD December 9, 2021 Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/>
Jozef Kozár, PhD - Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy. [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/
"Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/
"Pre Zem potenciálne nebezpečné asteroidy." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2021/12/09/pre-zem-potencialne-nebezpecne-asteroidy/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.