Negatívne výsledky testov na metán

Napriek doterajším predpokladom prítomnosti metánu v atmosfére Marsu, testy pomocou prístroja SAM na palube Curiosity jeho prítomnosť vo väčšom množstve nepotvrdili. Tieto zistenia viacmenej znovu zastreli nádeje objavenia mikrobiálnych foriem života na povrchu červenej planéty.
Metán bol už v minulosti viackrát v atmosfére Marsu detekovaný a to najmä detektormi orbitálnych sond. Jeho existenciu potcrdili dáta namerané európskou sondou Mars Express a taktiež viaceré spektrálne merania pomocou teleskopov zo Zeme.
Obrázok – detekované plyny pomocou SAM:

Metán ako dôkaz pravdepodobnej existencie mikrobiálnych foriem života je jednou z variant, pretože jeho výskyt je podmienený práve existujúcim životom, alebo aktívnou vulkanickou činnosťou. Aktívna vulkanická činnosť na Marse však doteraz nebola zaznamenaná.

zdroje: JPL NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (May 29, 2023) Negatívne výsledky testov na metán. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/.
"Negatívne výsledky testov na metán." Jozef Kozár, PhD - May 29, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/
Jozef Kozár, PhD October 4, 2013 Negatívne výsledky testov na metán., viewed May 29, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/>
Jozef Kozár, PhD - Negatívne výsledky testov na metán. [Internet]. [Accessed May 29, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/
"Negatívne výsledky testov na metán." Jozef Kozár, PhD - Accessed May 29, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/
"Negatívne výsledky testov na metán." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/10/04/negativne-vysledky-testov-na-metan/. [Accessed: May 29, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.