Stopy dávneho prameňa vody na Marse

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Marťanský rover Opportunity našiel stopy po termálnom prameni. Vedci NASA prišli k tomuto záveru po detailnom vyhodnotení posledných fotografií, ktoré rover odoslal do pozemského riadiaceho centra. Opportunity zistil, že v oblasti jedného z kráterov sa nachádza veľké množstvo zinku a brómu. Vedci vychádzajúc z tohto zistenia predpokladajú, že na tomto mieste sa kedysi nachádzal termálny prameň. Rover Opportunity putoval k svojmu cieľu tri roky. Opportunity je momentálne jediný pracujúci rover na povrchu červenej planéty.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Stopy dávneho prameňa vody na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/.
"Stopy dávneho prameňa vody na Marse." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/
Jozef Kozár, PhD / Planetary September 5, 2011 Stopy dávneho prameňa vody na Marse., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Stopy dávneho prameňa vody na Marse. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/
"Stopy dávneho prameňa vody na Marse." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/
"Stopy dávneho prameňa vody na Marse." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/09/05/stopy-davneho-pramena-vody-na-marse/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.