MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)

Uvedenie sondy MAVEN na orbitu Marsu – priamy prenos sprostredkovaný z NASA a University of Colorado, Boulder. Program priameho prenosu bude pozostávať z prezentácie sondy MAVEN a jej misie (v anglickom jazyku), komentovaný vedúcimi misie a vedeckými pracovníkmi, ktorí na misii pracujú. Sonda bude skúmať horné vrstvy atmosféry Marsu, ionosféru, vplyv slnečného vetra na vývoj atmosféry.
Priamy prenos bude po prezentáciách MAVEN ďalej pokračovať priamym vysielaním NASA, kde sa bude kontrolovať 34 minútový manéver uvedenia na orbitu Marsu. Dúfajme, že všetko prebehne úspešne a budeme môcť zatlieskať vydarenej akcii tak, ako to prebehlo keď pristala na Marse sonda Curiosity.

Sonda MAVEN tento krát pristávať nebude – bude sa zabezpečovať manéver, pri ktorom bude potrebné zabezpečiť, aby bola správne zachytená gravitačnou silou Marsu a okrem toho, aby bola jej orbita výstredná a eliptická – v jednom z bodov jej dráhy bude prechádzať strednými vrstvami atmosféry a v druhom bode elipsy bude vzdialená od planéty natoľko, aby dokázala monitorovať ionosféru. Celá akcia bude prezentovaná s láskavým dovolením NASA a University of Colorado Boulder.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené). Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/.
"MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/
Jozef Kozár, PhD September 21, 2014 MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/>
Jozef Kozár, PhD - MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené). [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/
"MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/
"MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2014/09/21/maven-uvedenie-na-orbitu-marsu-priamy-prenos/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.