MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok

MAVEN – Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, čiže sonda ktorej úlohou bude skúmanie atmosféry Marsu a jej vývoja, poletí k červenej planéte už tento rok. Štartovacie okno misie je stanovené od 18. Novembra do 8. Decembra 2013. Sonda MAVEN sa už nachádza v čistej miestnosti predletovej prípravy NASA na myse Cape Canaveral na Floride. Dnešným dňom zostáva 94 dní do prvého možného pokusu o štart nosnej rakety Atlas-5.

Sonda MAVEN bude obiehať planétu Mars na nízkej orbite a bude skúmať predovšetkým atmosféru planéty, jej ionosféru a taktiež magnetosféru. Bude sa zameriavať najmä na to ako Mars prišiel o podstatnú časť svojej atmosféry, akú úlohu pri tom zohralo Slnko a taktiež sa zameria na hľadanie akýchkoľvek mikrobiálnych stôp života v atmosfére červenej planéty v minulosti prípadne v súčasnosti.
Predchádzajúce misie na Mars nám ukázali viaceré dôkazy o vývoji atmosféry Marsu a aj o tom ako sa už v minulosti menila klíma na Marse. Boli zistené rôzne klimatické zmeny a procesy, boli zistené stopy po tečúcej vode. Vedci sa teraz zamerajú na zodpovedanie otázky, kam všetka vyparená voda zmizla a taktiež kam zmizla väčšina inak pôvodne hrubej atmosféry nášho červeného suseda. Misia sondy MAVEN zodpovie detailné informácie o tom, ako môže Slnečná aktivita a slnečný vietor spôsobiť zmeny a stratu horných vrstiev atmosféry a v akom dlhom časovom horizonte sa takýto proces môže udiať.

MAVEN v čistej miestnosti na Cape Canaveral (zdroj: SpaceFlightNow.com).

MAVEN bude štartovať pomocou nosnej rakety Atlas 5 z mysu Cape Canaveral na Floride. Orbitu Marsu dosiahne v Septembri 2014. Samotný manéver potrebný na dosiahnutie finálnej mapovacej orbity v potrebnej výške v Marťanskej atmosfére, potrvá približne 5 týždňov. V priebehu tohto krátkeho obdobia sonda otestuje všetky svoje palubné vedecké prístroje a jednotlivé sekvencie rôznych detekčných procesov. Po tomto “zabehávacom” období sonda začne svoju primárnu misiu, ktorej trvanie je stanovené na obdobie jedného pozemského roka, čiže 365 dní.
Blízkovesmírny “near-space” priestor v okolí Marsu, presonduje MAVEN nad všetkými regiónmi planéty. Tieto podrobné merania umožnia definovať charasteristiku súčasného stavu horných vrstiev atmosféry, ionosféry a taktiež určiť stupeň straty atmosférických plynov v súčasnosti. Pri tomto postupnom meraní bude možné vypočítať celkovú stratu počas celej evolúcie atmosféry Marsu.
Palubné prístroje sondy MAVEN sú nasledovné:

 • SEP – Solar Energetic Particle – detektor solárnych častíc
 • SWIA – Solar Wind Ion Analyzer – analyzátor iónov slnečného vetra
 • SWEA – Solar Wind Electron Analyzer – analyzátor elektrónov a nabitých častíc slnečného vetra
 • STATIC – SupraThermal and Thermal Ion Composition – detektor supra-termálnych a termálnych iónových zložiek atmosféry a ionosféry
 • LPW – Langmuir Probe and Waves
 • MAG – Magnetometer
 • Remote Sensing Package – balík prístrojov na diaľkový prieskum
 • NGIMS – spektrometer na detekciu neutrálnych plynov a ionizovaných častíc a na meranie izotopov v ionizovaných plynoch

Dráha sondy MAVEN bude eliptická. Najbližší bod dráhy k povrchu planéty bude 150 kilometrov. Vo fáze preletu týmto bodom bude sonda detekovať a zbierať potrebné vzorky v atmosfére Marsu. Najvzdialenejším bodom eliptickej obežnej dráhy bude bod vo výške 6000 kilometrov. V tejto vzdialenosti bude sonda detekovať a merať atmosféru a povrch planéty v ultrafialovom (UV) spektre.
Výška nad planétou bude počas misie približne 5-krát upravovaná – bude znížená na výšku 125 kilometrov. V týchto špeciálnych fázach preletu bude detekovaný a zosnímaný profil atmosféry Marsu až k jej nižším vrstvám.
Video – sonda MAVEN:

Technické parametre sondy MAVEN:

 • najväčšie rozpätie = 11,4 m
 • čistá hmotnosť = 903 kg
 • hmotnosť so zásobou paliva = 2550 kg
 • výkon (keď je Mars najďalej od Slnka) = 1135 W

zdroje: NASA, JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/.
"MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/
Jozef Kozár, PhD August 14, 2013 MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/>
Jozef Kozár, PhD - MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/
"MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/
"MAVEN – ďalšia misia k Marsu začne už tento rok." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/08/14/maven-dalsia-misia-k-marsu-zacne-uz-tento-rok/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

2 Responses

 1. November 16, 2013

  […] Popis misie sondy MAVEN, palubné prístroje a účel misie […]

 2. November 16, 2013

  […] štartuje k Marsu Odpočítavanie do štartu: TargetDate = "11/18/2013 07:28 PM"; BackColor = ""; ForeColor = "#FFFFFF"; CountActive = true; […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.