Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ

V stredu zaznamenala Curiosity jeden z prvých vážnejších problémov, počas svojej existencie na povrchu Marsu. Výpadok hlavného palubného počítača spôsobila pravdepodobne radiácia z vesmíru. Funkciu hlavného paubného počítača prevzal záložný počítač, čiže Curiosity funguje naďalej. Prvotné chyby boli zaznamenané spočiatku najmä pri prerušení dátového spojenia, pomocou ktorého Curiosity posiela na Zem telemetriu a namerané dáta.
Špecialisti misie sa sústreďujú na identifikáciu problému, ktorý spôsobil výpadok a prepnutie počítača do núdzového režimu. Prebiehajúca diagnostika systémov Curiosity pomôže rovnako zodpovedať otázku, ako znovu spustiť hlavný palubný počítač do pôvodného plného výkonu.
Prepnutie hlavného počítača (A) na záložný (B) prebehlo vo štvrtok o 11:30 stredoeurópskeho času (CET). V priebehu nasledujúcich dní bude na všetky podstatné systémy rovera Curiosity zapojený počítač B, aby mohla misia pokračovať.

AKTUALIZÁCIE:
19. marec 2013 – problémy s hlavným počítačom na palube Curiosity sa podarilo vyriešiť. Systém prebehol obnovou a funguje v poriadku. Curiosity teraz používa počítač B a predtým hlavný počítač A sa tak stal záložným. Hlavný dôvod, ktorý spôsobil výpadok systému a následné uvedenie počítača do núdzového režimu spôsobila údržba súborového systému – počítač uložil súbor s veľkou kapacitou určený na odoslanie na Zem, medzi súbory predtým určené na vymazanie. Došlo ku kolízii procesov bežiacich v systéme a ako prevencia pred jeho kolapsom sa počítač automaticky prepol do núdzového režimu. Počas núdzového režimu sa spustil druhý počítač na palube (záložný) a ten následne prebral všetky potrebné fukcie z pôvodného počítača (A).

zdroje: NASA, JPL CALTECH

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 15, 2024) Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/.
"Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ." Jozef Kozár, PhD - July 15, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/
Jozef Kozár, PhD March 3, 2013 Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ., viewed July 15, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ. [Internet]. [Accessed July 15, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/
"Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 15, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/
"Curiosity má problémy s hlavným počítačom – AKTUALIZOVANÉ." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/03/curiosity-ma-problemy-s-hlavnym-pocitacom/. [Accessed: July 15, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.