Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Po detailnej analýze vzoriek získaných vŕtaním v marťanskej skale, získala Curiosiy jedinečné vzorky, ktoré analyzovala vo svojom palubnom chemickom laboratóriu. Po analýze vzoriek získali americkí vedci dáta potvrdzujúce existenciu podmienok pre život na Marse v jeho dávnej minulosti.


Curiosity tým splnila jednu z najhlavnejších úloh, ktorou bolo potvrdenie alebo vyvrátenie možností existencie podmienok pre život na Marse. Planéta Zem nie je definitívne jediným miestom vo Vesmíre, kde existujú alebo existovali podmienky vhodné pre život.

V analyzovaných vzorkách Curiosity potvrdila existenciu síry, dusíka, vodíka, kyslíka, fosforu a uhlíka. Všetky tieto prvky sú kľúčovými ingredienciami pre život. Tieto zložky boli nájdené v miestach krátera Gale, kde sa momentálne Curiosity nachádza. Kráter Gale je miestom, kde bolo v dávnej minulosti veľké riečisko a kde sa usadzovali sedimentárne vrstvy rovnako ako je tomu dnes na Zemi v ieste výskytu jazier alebo riek.

Miesta s podobnými usadeninami sa pritom vyskytujú na rôznych miestach červenej planéty. Na obrázku vyššie je vľavo snímok získaný sondou Opportunity (miesto snímku je kráter Endurance, Meridiani Planum ) a vpravo je snímok získaný sondou Curiosity (miesto – kráter Gale). Väčšie rozlíšenie snímkov je na tomto linku.

zdroje: NASA/JPL-Caltech/Cornell/MSSS

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/.
"Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/
Jozef Kozár, PhD / Planetary March 12, 2013 Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/
"Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/
"Curiosity potvrdila podmienky vhodné pre život na Marse v minulosti." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/03/12/curiosity-potvrdila-podmienky-vhodne-pre-zivot-na-marse-v-minulosti/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.