Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software

Po rôznych úvahách a podozreniach, čo mohlo byť počiatočnou príčinou neúspechu marťanskej sondy Phobos-Grunt, zverejnili ruskí špecialisti prvé závery vyšetrovania. Napriek rôznym dohadom, medzi ktorými boli podozrenia a špekulácie, ako vplyvy amerických radarov, nedostatočná odolnosť sondy voči radiácii vo Vesmíre, prípadne náraz iného telesa (vesmírneho odpadu), je najpravdepodobnejšou príčinou chyba v softwérovom vybavení sondy.

Programová chyba spôsobila, že po štarte a po úspešnom navedení na orbitu sa simultánne reštartovali obe hlavné počítačové jednotky na palube sondy. Po reštarte oboch jednotiek sa celý počítačový systém dostal do núdzového módu, tzv. “SAFE” módu. Sonda tým prerušila dátovú komunikáciu s pozemnými stanicami. V núdzovom režime už softvér neumožňoval automatické fungovanie sondy. Jej manuálne ovládanie, resp. manuálne zadanie telemetrických dát a povelov zo Zeme už nebolo možné, pretože spomínaný reštart zabránil sonde v roztvorení solárnych panelov a antén. Sonda tak uviazla na orbite Zeme.
Ambiciózna misia Ruskej kozmickej agentúry v hodnote 165 miliónov amerických dolárov tak skončila predčasne neúspechom. Podľa oficiálnych vyjadrení predstaviteľov agentúry však ruská strana na medziplanetárne lety nezanevrie. Ďalšie lety sond a rovnako snaha o technologický prieskum Marsu bude naďalej pokračovať.

Zdroj: RIA NOVOSTI

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/.
"Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/
Jozef Kozár, PhD February 7, 2012 Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/>
Jozef Kozár, PhD - Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/
"Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/
"Za neúspechom sondy Phobos-Grunt bola chyba v software." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/02/07/za-neuspechom-sondy-phobos-grunt-bola-chyba-v-software/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.