Živý prenos z Marsu – THEMIS

Každý týždeň sníma systém THEMIS na palube sondy Mars Odyssey povrch červenej planéty v infračervenom spektre. Všetky tieto snímky si môžte pozrieť online, samozrejme s oneskorením. Všetky obrázky sú v tzv. “surovom” stave, čiže nie sú spracované. Ich veľkosť je však zredukovaná, aby ich bolo možné zobraziť na webe.

Na obrázkoch vidno rôzne geologické útvary, z ktorých sú viaceré ľahko identifikovateľné.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Živý prenos z Marsu – THEMIS. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/.
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
Jozef Kozár, PhD June 28, 2013 Živý prenos z Marsu – THEMIS., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/>
Jozef Kozár, PhD - Živý prenos z Marsu – THEMIS. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.