Živý prenos z Marsu – THEMIS

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Každý týždeň sníma systém THEMIS na palube sondy Mars Odyssey povrch červenej planéty v infračervenom spektre. Všetky tieto snímky si môžte pozrieť online, samozrejme s oneskorením. Všetky obrázky sú v tzv. “surovom” stave, čiže nie sú spracované. Ich veľkosť je však zredukovaná, aby ich bolo možné zobraziť na webe.

Na obrázkoch vidno rôzne geologické útvary, z ktorých sú viaceré ľahko identifikovateľné.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Živý prenos z Marsu – THEMIS. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/.
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
Jozef Kozár, PhD / Planetary June 28, 2013 Živý prenos z Marsu – THEMIS., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Živý prenos z Marsu – THEMIS. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/
"Živý prenos z Marsu – THEMIS." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/06/28/zivy-prenos-z-marsu-themis/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.