Curiosity v spiatočnom pohybe

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Kontrolóri riadiaceho tímu misie MSL Curiosity, začali s pohybom Curiosity v spiatočnom smere. Dôvodom je opotrebovanie kolies, ku ktorým dochádza pri pohybe v jednom smere. Drobné poškodenia sú spôsobené najmä menšími skalami. ktoré sa nachádzajú na povrchu trasy, ktorou Curiosity prechádzala.

Sonda s hmotnosťou približne 1000 kg sa zameriava na skúmanie rozličných skalných vrstiev, kde sa vedci snažia zamerať na ich vnútornú analýzu. Pri tomto skúmaní budú odobraté vzorky vŕtaním do jednotlivých skál a následne budú tieto vzorky analyzované v palubnom chemickom laboratóriu Curiosity.
Nakoľko sú kolesá Curiosity vyrobené z hliníka, sú vystavené opotrebovaniu skalami, na povrchu ktorých sa Curiosity pohybuje. Mnohé z nich majú ostré hrany a vyčnievajú z pieskových dún, ktorými musí sonda prejsť. Reverzný chod Curiosity pomôže šetriť povrch jej kolies a výrazne znížiť ich opotrebenie.

zdroje: JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Curiosity v spiatočnom pohybe. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/.
"Curiosity v spiatočnom pohybe." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/
Jozef Kozár, PhD / Planetary March 1, 2014 Curiosity v spiatočnom pohybe., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Curiosity v spiatočnom pohybe. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/
"Curiosity v spiatočnom pohybe." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/
"Curiosity v spiatočnom pohybe." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2014/03/01/curiosity-v-spiatocnom-pohybe/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.