Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse

Sonda Curiosity našla na Marse ďalšie dôkazy potvrdzujúce dávny výskyt vody na povrchu Marsu. Sú nimi tri menšie skaly nachádzajúce sa v priečne uložených vrstvách podložia terénu krátera Gale. Tím špecialistov vyhodnocuje aj tieto tri skaly ako potenciálne ciele ďalšieho z dôležitých testov zariadení Curiosity.

Testom by mala prejsť vŕtačka, ktorá vŕtaním do vybranej skaly získa prach. Tento prach bude Curiosity následne skúmať pomocou svojho palubného laboratória. Testy vŕtačky sú pritom posledným finálnym krokom predtým ako Curiosity zamieri k primárnemu cieľu svojej misie – pohoriu Mount Sharp.

Kliknutím na obrázok sa otvorí snímka vo vysokom rozlížení:

zdroj: JPL Pasadena

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (July 23, 2024) Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/.
"Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD - July 23, 2024, https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/
Jozef Kozár, PhD January 16, 2013 Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse., viewed July 23, 2024,<https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse. [Internet]. [Accessed July 23, 2024]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/
"Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed July 23, 2024. https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/
"Curiosity: ďalšie dôkazy o dávnej vode na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2013/01/16/curiosity-dalsie-dokazy-o-davnej-vode-na-marse/. [Accessed: July 23, 2024]
Avatar photo

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.