Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Vedeckí pracovníci zaoberajúci sa misiou Curiosity na planéte Mars oznámili prvé výsledky rozboru vzduchu v jej okolí. Sonda sa zamerala na hľadanie metánu v okolitom vzduchu, avšak zatiaľ nezistila žiadne náznaky jeho bezprostredného výskytu. Pravdepodobný výskyt tohto plynu v atmosfére Marsu bol potvrdený orbitálnymi pozorovaniami sondy Mars Global Surveyor.

Na základe týchto pozorovaní sa viacerí výskumníci domnievajú, že práve tento výskyt metánu by mohol byť spôsobený činnosťou organických prvkov na planéte Mars. Aj keď nenájdenie, resp. nepotvrdenie výskytu metánu vo vzduchu v bezprostrednom okolí rovera Curiosity znamená tak trochu rozčarovanie, šanca existencie metánu v iných oblastiach a regiónoch planéty tu stále je. Mars je síce planéta menšia oproti Zemi, avšak rozloha jej povrchu v porovnaní s doteraz preskúmaným územím je rádovo väčšia. Curiosity sa začína rovnako zaoberať prvými rozbormi marťanskej pôdy, čo môže priniesť mnoho nových prekvapení.

zdroje: NASA, JPL, GSFC

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (September 26, 2023) Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/.
"Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse." Jozef Kozár, PhD - September 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/
Jozef Kozár, PhD November 3, 2012 Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse., viewed September 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/>
Jozef Kozár, PhD - Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse. [Internet]. [Accessed September 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/
"Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse." Jozef Kozár, PhD - Accessed September 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/
"Curiosity hľadala metán vo vzduchu na Marse." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/11/03/curiosity-hladala-metan-vo-vzduchu-na-marse/. [Accessed: September 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.