Tagged: Mars

Prelet ponad kaňon Hebes Chasma

Pozrite si video zachytávajúce prelet ponad kaňon Hebes Chasma na Marse. Tento kaňon je súčasťou najrozsiahlejšieho kaňonu na Marse – Valles Marineris a nachádza sa na jeho najsevernejšom výbežku. Animácia je zložená zo snímkov...

Panoráma z Marsu s viac ako miliardou pixelov

Pozrite si fotografiu zloženú z viac ako 900 jednotlivých snímkov, ktoré zosnímala Curiosity na Marse. Finálna panoráma má viac ako miliardu pixelov a zachytáva okolie v mieste Rocknest. Na tomto mieste Curiosity analyzovala vzorky...

Opportunity je opäť v prevádzke

Rover Opportunity je po dlhšom období znovu v prevádzke. Pozemné riadiace stredisko v Pasadene (California), potvrdilo odpoveď, ktorú odoslala sonda po prijatí povelu k zapnutiu hlavných systémov. Sonda Opportunity bola uvedená do stavu hybernácie...