“Kvet” na Marse – zaujímavá snímka Curiosity


Rover Curiosity nás znovu tak trochu “zaskočil”, keď pomocou svojej kamery MAHLI (Mars Hand Lens Imager) nasnímal prekvapijúci obrázok – kvet na povrchu Marsu. Samozrejme nejde o skutočný kvet, ale o kamennú štruktúru, ktorá bola vytvorená v dávnej minulosti minerálmi a vodou. Snímka bola urobená 24. februára 2022 v 3396. marťanský deň (sol) misie Curiosity (MSL).

~Jozef

Kredit obrázka: NASA/JPL-Caltech/MSSS

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.