Curiosity – plány misie do konca roka

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Curiosity strávi zbytok roka monitoringom svojho okolia v mieste pristátia. Bude zaznamenávať vývoj počasia, zbierať údaje o radiácii a taktiež bude analyzovať vzorky pôdy a skál v kráteri Gale. Po tejto fáze misie bude nasledovať presun Curiosity k neďalekému pohoriu Mount Sharp. Toto pohorie je vzdialené od súčasnej polohy Curiosity 7,24 kilometra. V skutočnosti to nie je veľká vzdialenosť, avšak kým sa tam Curiosity dostane, prejde trochu dlhší čas. Počas svojej cesty sa niekoľkokrát zastaví kvôli analýze vzoriek hornín.

Od pristátia prebiehajú testy všetkých systémov Curiosity a postupné zapínanie jej vedeckých prístrojov. Súčasná denná teplota vonkajšieho okolia v mieste pristátia Curiosity je v týchto dňoch napríklad 2,78 C.

zdroj: NASA JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Curiosity – plány misie do konca roka. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/.
"Curiosity – plány misie do konca roka." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/
Jozef Kozár, PhD / Planetary August 18, 2012 Curiosity – plány misie do konca roka., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Curiosity – plány misie do konca roka. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/
"Curiosity – plány misie do konca roka." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/
"Curiosity – plány misie do konca roka." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/08/18/curiosity-plany-misie-do-konca-roka/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.