Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime

Americká sonda Mars Odyssey sa v piatok 8. júna 2012 prepla do núdzového režimu následne po tom ako sonda detekovala nesprávnu funkčnosť jedného z reakčných motorov potrebných pre správnu orientáciu sondy v priestore. Sonda disponuje záložnými prostriedkami, ktoré však ešte neboli aktivované.

Pozemná kontrola komunikuje so sondou a vyhodnocuje situáciu. Mars Odyssey používa tri z týchto motorov ako primárnu metódu k zabezpečeniu svojej orientácie. Pokiaľ nebude chybná reakcia vyhodnotená, sonda zostane v núdzovom režime. Podľa vyjadrení predstaviteľov letového a kontrolného tímu pozemného riadenia sondy Mars Odyssey, nedošlo k vážnej poruche a palubný počítač sondy nemusí byť reštartovaný. Sonda a všetky jej ostatné systémy pracujú správne a sú v poriadku. Nakoľko je však sonda na svojej misii už od roku 2001, je potrebné zvážiť všetky riziká a vylúčiť akékoľvek ohrozenie sondy a až potom bude aplikované riešenie.
NASA vypustila sondu Mars Odyssey 7. apríla 2001. K planéte Mars sonda dorazila 24. októbra 2001. Po dosiahnutí orbity Marsu sonda strávila niekoľko mesiacov špeciálnym klesaním, metódou nazývanou “aerobraking”. Toto umožnilo sonde sklesať do hlbších vrstiev atmosféry Marsu a ustáliť orbitu sondy. Vedecké pozorovania a zber informácií pomocou sondy Mars Odysey začalo vo februári 2002. Popri vedeckých experimentoch, ktorými sa zaoberá sonda Mars Odyssey, slúži sonda aj ako prípojný bod pre komunikáciu so svojimi “súrodencami” na povrchu planéty. Spojenie roverov na povrchu Marsu so Zemou totiž prechádza cez sondu Mars Odyssey na orbite Marsu. Signál sonda zosiluje a vysiela na Zem. Sonda bude rovnako pomáhať pri komunikácii s najnovším roverom – so sondou Curiosity.

Zdroj: JPL, NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/.
"Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/
Jozef Kozár, PhD June 14, 2012 Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/>
Jozef Kozár, PhD - Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/
"Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/
"Sonda Mars Odyssey v núdzovom režime." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/06/14/sonda-mars-odyssey-v-nudzovom-rezime/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.