Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity

Mars GNSS - Global Navigation Satellite System for Mars

Americká NASA začala prvé prípravy na prevádzku a diaľkové ovládanie rovera Curiosity, ktorý onedlho pristane na planéte Mars. Členovia špecializovaného tímu sondy Mars Science Laboratory testovali svoje zručnosti v ovládaní kópie rovera v pieskových dunách púšte Mojave v Kalifornii. Správanie rovera na povely z riadiaceho centra na Zemi sa v malých detailoch predsa len bude tak trochu odlišovať od správania menších roverov. Curiosity je totiž svojimi rozmermi a hmotnosťou niekoľkonásobne väčšia, ako jej doterajší súrodenci.
Pohybové ústrojenstvo a podvozok rovera sa teda môže správať trochu inak najmä v pieskovitom teréne. Rover Curiosity bude pristávať v oblasti krátera Gale, kde je hornatý terén, tvorený viacerými pieskovými dunami a vyvýšeninami. Tieto boli vytvorené najmä prúdením vzduchu.
Jednotlivé testy umožnia špecialistom jednoduchšie rozhodovanie pri kritických momentoch, kedy bude potrebné roveru Curiosity včas odoslať signál, aby sa vyhol prípadnému nebezpečenstvu.
Prvým najdôležitejším krokom, ktorý je pre celú misiu kritický, je samotné bezpečné pristátie na povrchu. Budú použité nové technológie, ktoré predtým ešte neboli použité. Samotný rover Curiosity má veľkosť osobného automobilu a pri pristávaní na povrchu Marsu je zvolená veľmi malá oblasť. Rover sa nesmie poškodiť, hladké dosadnutie na povrch terénu je preto nevyhnutné.
Cieľom misie Curiosity je vyhodnotenie a detailný rozbor vzoriek na povrchu Marsu. Tentokrát sa laboratórium na palube Curiosity bude sústrediť na hľadanie mikrobiálneho života a taktiež sa zameria na podmienky pre jeho prípadný vznik, alebo na stopy po jeho existencii.
Sonda Mars Science Laboratory (MSL) s roverom Curiosity štartovala na svoju misiu k červenej planéte 26. novembra 2011. Pristátie na povrchu Marsu je očakávané 6. augusta 2012. Odpočítavanie do samotného pristátia a kompletné detaily nájdete na tomto webe.

Zdroj: NASA, JPL, L.A. Daily, Spaceflightnow.com, Caltech

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD / Planetary (December 11, 2023) Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/.
"Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD / Planetary - December 11, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/
Jozef Kozár, PhD / Planetary May 21, 2012 Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity., viewed December 11, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/>
Jozef Kozár, PhD / Planetary - Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity. [Internet]. [Accessed December 11, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/
"Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD / Planetary - Accessed December 11, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/
"Prípravy na pristátie a činnosť MSL Curiosity." Jozef Kozár, PhD / Planetary [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2012/05/21/pripravy-na-pristatie-a-cinnost-msl-curiosity/. [Accessed: December 11, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.