ESA Mars-Express: dôkazy dávneho oceánu na Marse

Radar orbitera sondy Mars Express detekoval rozsiahly výskyt sedimentov tesne pod povrchom červenej planéty, ktoré mohli vzniknúť v procese ukladania usadenín v oceáne nachádzajúceho sa na týchto miestach približne pred 4 miliardami rokov. Sonda Európskej vesmírnej agentúry má na palube špeciálny radar Marsis, vyvinutý špeciálne pre túto misiu. Podľa vyjadrení špecialistov ESA, sa tieto sedimenty mohli na planéte vytvoriť jedine vo vodách oceánu, ktorý sa na Marse vyskytoval ešte v časoch, keď bolo jeho podnebie teplé.

Iná teória, ktorá by mohla vysvetliť existenciu týchto sedimentov, je dopad kométy na povrch Marsu. V takomto prípade by na planéte mohol vzniknúť dočasný oceán a to práve rozpustením podpovrchového ľadu na Marse. Takáto rozsiahla zaliata oblasť by taktiež mohla spôsobiť pohyb tejto vody do iných oblastí planéty a tým vyformovať povrch tak ako ho poznáme dnes.
Pri akejkoľvek teórii zostáva však nezodpovedaná otázka, kde a ako všetka voda z planéty zmizla. Existencia vody v podmienkach podobných na Zemi však dáva základný predpoklad možnosti tvorenia organických látok a tým aj podmienok existencie čo i len jednoduchých foriem života na Marse. Práve na vyriešení tohto “rébusu” pracuje v súčasnosti niekoľko robotických sond na povrchu nášho červeného suseda v Slnečnej sústave.

Zdroj: ESA, NASA, JPL, Spaceflightnow.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.