Sonda MSL začala plniť prvé úlohy

Sonda MSL Curiosity sa už od Zeme nachádza vo vzdialenosti 51 499 008 kilometrov. V porovnaní so vzdialenosťou, ktorá ju ešte delí od planéty Mars je to naozaj len “kúsok”, no napriek tomu sonda začína plniť prvé úlohy svojej misie. Sonda začala zbierať informácie o intenzite radiácie okolia počas letu a rovnako vyhodnocuje podmienky, v akých sa jej jednotlivé systémy nachádzajú. Všetky systémy sondy pracujú bez problémov a dráhe letu sondy sa zatiaľ zhoduje s vypočítanou trajektóriou. Všetky predikcie nasvedčujú tomu, že aj ďalšie fázy letu budú bezproblémové.
Aktuálna poloha sondy:

  • zelenou farbou je vyznačená aktuálna poloha sondy MSL Curiosity
  • modrou farbou je vyznačená dráha Zeme
  • červenou farbou je vyznačená dráha Marsu

Zdroj: NASA JPL

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

Cite this text:
Jozef Kozár, PhD (March 26, 2023) Sonda MSL začala plniť prvé úlohy. Retrieved from https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/.
"Sonda MSL začala plniť prvé úlohy." Jozef Kozár, PhD - March 26, 2023, https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/
Jozef Kozár, PhD December 15, 2011 Sonda MSL začala plniť prvé úlohy., viewed March 26, 2023,<https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/>
Jozef Kozár, PhD - Sonda MSL začala plniť prvé úlohy. [Internet]. [Accessed March 26, 2023]. Available from: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/
"Sonda MSL začala plniť prvé úlohy." Jozef Kozár, PhD - Accessed March 26, 2023. https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/
"Sonda MSL začala plniť prvé úlohy." Jozef Kozár, PhD [Online]. Available: https://www.jozefkozar.com/lab/2011/12/15/sonda-msl-zacala-plnit-prve-ulohy/. [Accessed: March 26, 2023]

Dr. Jozef Kozár

Author, Research Scientist, Consultant.

You may also like...

2 Responses

  1. mirkuf says:

    cool obrazok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments for users from certain countries according to the current EU sanctions are blocked.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.