MAVEN – uvedenie na orbitu Marsu (priamy prenos – ukončené)

Uvedenie sondy MAVEN na orbitu Marsu – priamy prenos sprostredkovaný z NASA a University of Colorado, Boulder. Program priameho prenosu bude pozostávať z prezentácie sondy MAVEN a jej misie (v anglickom jazyku), komentovaný vedúcimi misie a vedeckými pracovníkmi, ktorí na misii pracujú. Sonda bude skúmať horné vrstvy atmosféry Marsu, ionosféru, vplyv slnečného vetra na vývoj atmosféry.
Priamy prenos bude po prezentáciách MAVEN ďalej pokračovať priamym vysielaním NASA, kde sa bude kontrolovať 34 minútový manéver uvedenia na orbitu Marsu. Dúfajme, že všetko prebehne úspešne a budeme môcť zatlieskať vydarenej akcii tak, ako to prebehlo keď pristala na Marse sonda Curiosity. Sonda MAVEN tento krát pristávať nebude – bude sa zabezpečovať manéver, pri ktorom bude potrebné zabezpečiť, aby bola správne zachytená gravitačnou silou Marsu a okrem toho, aby bola jej orbita výstredná a eliptická – v jednom z bodov jej dráhy bude prechádzať strednými vrstvami atmosféry a v druhom bode elipsy bude vzdialená od planéty natoľko, aby dokázala monitorovať ionosféru. Celá akcia bude prezentovaná s láskavým dovolením NASA a University of Colorado Boulder.Check my books:
Moon Atlas Moon Atlas for Visual Observer GNSS v skratke (in Slovak language) Science and Mars Anthology Informacne systemy v riadeni letovej prevadzky Make Money Online and Be Free

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow me 🙂

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up