Curiosity z obežnej dráhy

Kamera s vysokým rozlíšením na palube sondy Mars Reconnaissance Orbiter nasnímala stopy, ktoré Curiosity zanechala po svojej ceste naprieč kráterom Gale smerom k pohoriu Mount Sharp. Kamera experimentu HiRISE je určená na štúdium vývoja geológie Marsu, na detekciu krátkodobých výskytov vody, na mapovanie povrchu Marsu, kráterov, pohorí a kaňonov.

Kamera experimentu HiRISE je prevádzkovaná vedcami Univerzity v Arizone v Tucsone.
Kliknite na obrázok pre snímku s vyšším rozlíšením

Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Curiosity je na snímku vľavo dole.

Zdroj: NASA/JPL-Caltech

JK

Obrázky: NASA/JPL/University of Arizona

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.