Prelet ponad kaňon Hebes Chasma

Pozrite si video zachytávajúce prelet ponad kaňon Hebes Chasma na Marse. Tento kaňon je súčasťou najrozsiahlejšieho kaňonu na Marse – Valles Marineris a nachádza sa na jeho najsevernejšom výbežku. Animácia je zložená zo snímkov s vysokým rozlíšením, ktoré získala sonda Európskej vesmírnej agentúry – Mars Express. Video si môžte pozrieť v plnej verzii článku.

Video:

V niektorých častiach údolia detekovala sonda Mars Express minerály, ktoré obsahujú vodu. Na základe týchto zistení je veľmi pravdepodobné, že týmto údolím kedysi tieklo veľké množstvo vody. Samotný kaňon Hebes Chasma je takmer spojený s neďalekým vulkanickým regiónom Tharsis, ktorý je domovom najvyššej sopky planéty Mars – Olympus Mons.

V období intenzívnej vulkanickej činnosti sa celý tento región “roztiahol”. Táto činnosť spôsobovala silný tlak v horných vrstvách kôry. Ako výsledok tohto tlaku nastalo roztrhnutie tejto vrstvy a vytvorenie obrovského kaňonu.

zdroj: ESA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow me 🙂

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.