Opportunity skúma ílové vrstvy na Marse

Sonda Opportunity nachádzajúca sa od Curiosity momentálne takmer na opačnej strane planéty Mars, poskytla vedeckému tímu prvé detailné snímky marťanských ílových usadenín. Tieto ílové usadeniny s vysokou pravdepodobnosťou mohli vzniknúť jedine v období keď bol Mars ešte vlhkou planétou, z určitej časti pokrytou vodou. Tento fakt je jedným z dôležitých dôkazov toho, že na Marse existovala voda v podobe ako na Zemi. Podľa vyjadrení vedúceho výskumníka tímu sondy Opportunity (Steve Squyres), sú tieto nálezy ílu taktiež dôkazom toho, že táto voda nebola kyslá a ani zásaditá, ale že mala s vysokou pravdepodobnosťou neutrálne pH.

Pretože tieto druhy ílov sa môžu sformovať jedine v takomto prostredí. Sonda Opportunity sa týmito novými nálezmi zviditeľnila, nakoľko sa v súčasnosti v médiách nachádza v tieni svojej mladšej sestry – rovera Curiosity.

Miesto, kde sa nachádza Curiosity (kráter Gale), nebolo vybraté pritom náhodou. Podľa dát a informácií získaných orbitálnym snímaním povrchu Marsu vedci predpokladali, že práve v kráteri Gale sa nachádzajú ílové usadeniny. Vedecká verejnosť očakáva výsledky, ktoré Curiosity získa práve výskumom vzoriek z takýchto usadenín. Curiosity sa však od miest s výskytom ílu nachádza ešte ďaleko a svoje technologicky vyspelé palubné laboratórium zatiaľ využíva na testovanie vzoriek pôdy v jej súčasnom okolí.

Napriek faktu, že Opportunity nedisponuje takým pokročilým vybavením ako Curiosity, vedcom poskytla informácie dokazujúce dávne predpoklady, ktorými je výskyt ílovitých usadenín na povrchu Marsu.

zdroj: JPL, NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.