Meteostanica na Marse

Všetky z doterajších sond, ktoré pristáli na povrchu červenej planéty, disponovali prístrojmi na zaznamenávanie meteorologických dát. Prístrojové vybavenie, ktorým však disponuje Curiosity, je momentálne najkomplexnejším meteo-vybavením, ktoré pracuje na povrchu Marsu. Meteorologická stanica REMS, bola zhotovená Španielskym centrom pre astrobiológiu. Toto centrum sa rovnako zaoberá vyhodnocovaním nameraných dát. Na vývoji meteostanice sa podieľalo taktiež Fínsko.

Prístroje tvoriace meteostanicu zahŕňajú senzory pre meranie a zaznamenávanie širokej škály veličín, ako sú teplota, vietor, tlak vzduchu a relatívna vlhkosť. Celkové vyhodnotenie nameraných dát za stanovené obdobie nám poskytne detailný obraz stavu miestnej klímy na Marse.
Video – systém REMS (Rover Environmental Monitoring Station):

Aktuálne namerané dáta a aktuálny stav počasia nájdete na tomto linku.
Obrázok vyššie – technická kontrola systému REMS na palube Curiosity v čistej miestnosti JPL NASA (kredit NASA).

zdroje: NASA, JPL, CALTECH, CAB Spain

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.