Curiosity a jej prvé “kroky” na Marse

Curiosity dosiahla jeden z prvých míľnikov počas svojich prvých dní na Marse. Po prvýkrát otestovala svoje pohybové zariadenie – otáčanie jednotlivých kolies podvozka a rovnako prvý pohyb na Marse. Curiosity sa bez problémov otočila o 120 stupňov a tým potvrdila svoju mobilitu a funkčnosť svojich najdôležitejších súčastí. Momentálne sa už Curiosity nachádza 6 metrov od miesta svojho pristátia.


Krátky test pohybu po povrchu začal o 15:17 stredoeurópskeho letného času (CEST) a trval približne 16 minút. Samotný čas potrebný na pohyb trval však len tretinu z tohto času. Curiosity však dostala pokyny nasnímať detaily svojich stôp. Týmto testom Curiosity dokázala svoju mobilitu a pripravenosť na začatie svojej vedeckej misie na Marse.

zdroj: JPL NASA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.