Rover Opportunity bude dočasne odstavený

Marťanský rover Opportunity zaparkoval na svahu otočenom k Slnku, aby umožnil svojim solárnym panelom vygenerovať elektrickú energiu pre nasledujúce mesiace. Po prvý krát od jeho pristátia na Marse (Január 2004), zostavne rover Opportunity nehybný a odstavený na jednom mieste. Dôvodom tohto rozhodnutia pozemnej kontroly sú nastávajúce vedecké pozorovania. Dvojča rovera Opportunity – rover Spirit už takto parkoval niekoľko krát na rôznych strategických miestach. Bolo to väčšinou z dôvodov zimných období. Rover Spirit však v zime pred dvoma rokmi uviazol v piesku nanešťastie v takej nevýhodnej polohe, že jeho solárne panely nedokázali vyrobiť dostatok elektriny, čo podľa vedcov zapríčinilo aj jeho koniec. Spirit podľa vedcov podľahol veľmi nízkym teplotám a akútnemu nedostatku energie.

Nadchádzajúca zima bude už piatou Marťanskou zimou pre rover Opportunity. Tento rover pracuje oveľa bližšie k Marťanskému rovníku ako pracoval Spirit. Znamená to že nepotrebuje ani veľké svahy, keď potrebuje byť viac naklonený k Slnku. Nahromadenie prachu na solárnych paneloch však vedcov presvedčilo k využitiu svahu pre dočasné odstavenie rovera.

Obrázok 1: Greeleyho zátoka
Vedci sa rozhodli pre údolie nazývané “Greeleyho zátoka”. Na svahoch tohto údolia bude na solárne panely rovera viať mierny vánok, ktorý z nich pomôže odstrániť naviaty prach. Sklon rovera k Slnku bude vďaka tomuto svahu 15 stupňov. Rover Opportunity zostane na svahu tohto údolia do Júla 2012. Greeleyho zátoka sa nachádza neďaleko brázdy 10 kilometrov širokého impaktného krátera Endeavour.

Obrázok 2: Greeleyho zátoka – poloha rovera Opportunity a vyznačenie jeho trasy

Zdroj: NASA, JPL

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

I am sorry that this post was not useful for you!

Let me improve this post!

Tell me how I can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.